etikbloggen.crb.uu.se
Bioetik bakom fasaden: forskning och nytänkande
Det färdiga resultatet blir gärna en bild av processen att nå det. Till exempel: Vi hör en symfoni av Beethoven och tänker att geniet hade denna storartade komposition i huvudet. Han behövde bara s…