etikbloggen.crb.uu.se
Sällsynta diagnoser behöver internationell forskningsinfrastruktur
Det finns några tusen sjukdomar som du aldrig hört namnet på. De drabbar så få människor och saknar namn i det gemensamma språket. Man brukar kalla dessa sjukdomar ”sällsynta diagnoser”. De har oft…