etikbloggen.crb.uu.se
Hur lever man med genetisk risk?
För läkaren är patientens sjukdom en virusinfektion, en icke-fungerande njure, en mutation. Sjukdomen är en rubbning inuti patientens kropp. Men för patienten själv är sjukdomen inte minst en rubbn…