etikbloggen.crb.uu.se
Kan man lära sig något på Internet?
Just nu sitter doktorander, forskare och tjänstemän från Egypten, Singapore, Tyskland, Italien och Sverige vid varsin dator och diskuterar publikationsetik. Nästa vecka handlar det om situationer n…