etikbloggen.crb.uu.se
Gentester direkt till konsumenter: snart historia?
Allt fler företag säljer idag gentester direkt till konsumenter. Det behövs inget läkarrecept. Det är bara att gå ut på nätet och beställa ditt test. Då får du en bomullstops som du skrapar på kind…