etikbloggen.crb.uu.se
Vad är plagiat och vad gör det fel att plagiera?
Forskning är en kollektiv verksamhet. Även den mest nydanande forskare bygger oundvikligen på resultat från andra forskares arbete. Dessa förtjänar erkännande och öppenhet om vad ens forskning bygg…