etikbloggen.crb.uu.se
Filosofivetande drar inte nya sätt att tänka
”Filosofi” bedrivs främst som studium av filosofiska författare och texter, och som produktion av kommentarer till filosofiska idéer och begrepp. Verksamheten är intressant och viktig, men ett prob…