etikbloggen.crb.uu.se
Utredning föreslår ny lag om forskningsdatabaser
Förra månaden presenterades Bengt Westerbergs utredning Unik kunskap genom registerforskning Utredningen är en gedigen genomgång av de rättsliga förutsättningarna för registerbaserad forskning i Sv…