etikbloggen.crb.uu.se
Sjuksköterskors erfarenheter av beslut att inte återuppliva
När en svårt sjuk patient har en så dålig prognos att återupplivning inte skulle vara till någon nytta, kan läkare skriva ett så kallat 0-HLR beslut. Beslutet innebär att om hjärtat slutar slå, så …