etikbloggen.crb.uu.se
Öppna biobankslandskap
Förra veckan skrev jag att vi övergått från att organisera vetenskap som kunskapsträd som då och då släpper frukter över samhället, till att organisera forskning som del av ett kunskapslandskap, dä…