etikbloggen.crb.uu.se
Från kunskapsträd till kunskapslandskap
Det har funnits en vördnad för vetenskapen som fritt, självkritiskt kunskapssökande. Givetvis fanns förhoppningar om värdefulla tillämpningar, men snarast som frukter som då och då faller från kuns…