etikbloggen.crb.uu.se
Biobanksnyheter: etik och juridik
Nu kan du läsa andra numret av nyhetsbrevet från CRB och BBMRI.se: Biobank perspectives: current issues in biobank ethics and law Numret innehåller fyra intressanta nyheter om: Ett nytt stort proje…