etikbloggen.crb.uu.se
Att titta utan att tänka är inte alltid att se
Vad gör tänkare när de tänker, undrade jag förra veckan. Det finns ju forskare som studerar världen, som tittar efter hur det ligger till med saker och ting. Tänkare forskar inte på detta vis, utan…