etikbloggen.crb.uu.se
Vet vi vad vi vill?
Många politiska beslut föregås av opinionsundersökningar. ”En majoritet av befolkningen anser att Sverige bör/inte bör…”. Även beslut om forskningsetisk reglering föregås av opinionsundersökningar:…