etikbloggen.crb.uu.se
Forskningsetik som moralsäkringssystem
Ett utbrett samtidfenomen är styr- och säkringssystemen. Många av dessa system tycks drivas av tvivel på människors förmåga att tänka själva och ta eget ansvar. Liksom filosofer systematisk betvivl…