etikbloggen.crb.uu.se
Hur blir biotekniken verklig?
Att se saker med egna ögon, inte bara höra talas om dem, gör skillnad. Ord väcker visserligen bilder, men de är mina egna bilder av något jag inte sett. Detta är en utmaning för den snabba utveckli…