etikbloggen.crb.uu.se
Avhandling om kunskap och attityder kring HPV-vaccination
En upptäckt som belyser vikten av forskning med prover sparade i biobanker är sambandet mellan infektion av humana papillomvirus (HPV) och senare insjuknande i livmoderhalscancer. HPV-infektion är …