etikbloggen.crb.uu.se
Mänskligt och omänskligt
Orden ”mänsklig” och ”omänsklig” används ofta som värdeord. Till exempel: Den som resonerar är mänsklig. Den som använder våld är omänsklig. Det är helt i sin ordning att tala så. Däremot går man l…