etikbloggen.crb.uu.se
LifeGene kan återuppta arbetet
Första december trädde regeringens nya lag i kraft gällande register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Det innebär att två år efter att LifeGene stoppades av Datainsp…