etikbloggen.crb.uu.se
Enbart genteknik gör inte genetiken flygfärdig
Raketteknik tog människan till månen. Men det räckte inte med raketteknik. Det krävdes även många års intensiv forskning om hur människan reagerar på långa rymdresor. Genteknik kan jämföras med rak…