etikbloggen.crb.uu.se
Vikariera hos oss som universitetslektor
Centrum för forsknings- och bioetik utlyser ett tvåårigt haltidsvikariat som universitetslektor i medicinsk etik (tillträde januari 2014). Arbetsuppgifterna består i undervisning och forskning. Und…