etikbloggen.crb.uu.se
Gentest på internet: konsumenter bemyndigas att skada sig själva?
Det finns två starka bilder av människan. En är att vi (i bästa fall) är autonoma individer som fattar rationella beslut på basis av information. En annan bild är att vår individualitet ligger koda…