etikbloggen.crb.uu.se
Biobanks- och registerforskning: våra publikationer
På Centrum för forsknings- och bioetik i Uppsala studerar vi sedan många år etiken kring forskning med biobanksprover och persondata i register. Vill du se en nyligen uppdaterad sammanställning av …