etikbloggen.crb.uu.se
Källor inom oss till metodologiska felsteg
På måndagsseminariet diskuterade vi en artikel om svårigheten att tolka vad människor menar när de svarar på enkäter. Jag bloggade nyss om detta: Vad svarar folk på enkäten? Artikeln vi diskuterade…