etikbloggen.crb.uu.se
Forskningen och retoriken
Vetenskaplig forskning når ut i samhället i en prestigefull retorik: ”Det är inte bara något som vi tror, det är ett vetenskapligt faktum” ”Många tror att akupunktur påverkar de i…