etikbloggen.crb.uu.se
Rädda mänskligheten från människan
Vi måste genast förbättra människan, annars går mänskligheten under. Så drastiskt kan man sammanfatta bioetikern Julian Savulescus TEDx-föredrag i Barcelona i juli. Föredraget är femton minuter lån…