etikbloggen.crb.uu.se
Utmaningen att låta biobanker vara vad de är
Jag skrev nyss om studiemissförståndet av biobanksinfrastruktur. Tanken var att göra en analogi med det terapeutiska missförståndet, där deltagare i kliniska studier blandar ihop forskningen som de…