etikbloggen.crb.uu.se
Medborgarforskare i biobanken?
Bemyndiga forskningssubjektet som aktiv forskarpartner! Så lyder uppropet i senaste numret av tidskriften Research Ethics. Eftersom jag skrivit om apspråksforskning där framgångsreceptet är just de…