etikbloggen.crb.uu.se
Är biobanksforskare skyldiga att även vårda?
Nästa vecka har vi diskussionsklubb! Vi ska diskutera en fråga som nyligen väckts i en amerikansk bioetiktidskrift. Frågan är: Om vi antar att biobanksforskare är skyldiga att informera enskilda de…