etikbloggen.crb.uu.se
När problemet är upplevelsen av ett problem
Vi har en önskan att mänskliga livsproblem helst ska orsakas av diagnostiserbara tillstånd som läkarvetenskapen kan bota. På seminariet i måndags diskuterade två amerikanska gäster hur denna önskan…