etikbloggen.crb.uu.se
Debatten om abort av nyfödda fortsätter
Förra året publicerade en brittisk etiktidskrift en artikel av två filosofer som hävdade att samma argument som stödjer abort av foster även stödjer abort av nyfödda. Artikeln väckte starka reaktio…