etikbloggen.crb.uu.se
Sällsynta diagnoser – bara om data inte blir ännu mer sällsynta
EU diskuterar ändringar av dataskyddslagstiftningen. Syftet är gott, man vill stärka skyddet av individer genom att reglera hur privat information får användas kommersiellt och på internet. Problem…