etikbloggen.crb.uu.se
Skjut inte på patienten (och inte på uppgiftslämnaren heller)
Ett nytt förslag på en europeisk dataskyddsförordning överbeskyddar forskningsdeltagare samtidigt som det utsätter patienter för större risk att insjukna och dö. Så drastiskt kan man sammanfatta sy…