etikbloggen.crb.uu.se
Doktorera vid Centrum för forsknings- och bioetik (CRB)
Vi söker två nya doktorander till CRB: 1. Doktorand i forskningsetik/bioetik. Denna anställning har två möjliga projektinriktningar: (a) Att reglera vetenskaplig oredlighet. (b) Etiska aspekter på …