etikbloggen.crb.uu.se
Biobanksforskning på samer borde göras synligare
Etnicitet är känsligt, helst vill man kanske inte tala om det. Anna Lydia Svalastog vid CRB skrev nyss en artikel om genetisk forskning på den samiska befolkningen i Sverige. Där lyfter hon fram et…