etikbloggen.crb.uu.se
Forskaransvar när biologin har dubbla användningsområden
Har biologer ett moraliskt ansvar om resultat av deras forskning kan användas inte bara för att göra gott (hindra pandemier) utan även för att skada andra (biologiska vapen)? Man kunde tänka att fo…