etikbloggen.crb.uu.se
Förslag om ny europeisk dataskyddsförordning kritiseras
På SvD Brännpunkt protesterade igår 16 professorer mot ett förslag på ny europeisk dataskyddsförordning. EU-förordningen skulle försvåra eller direkt omöjliggöra angelägen registerbaserad medicinsk…