etikbloggen.crb.uu.se
När etiska principer skapar moraliska hallucinationer
I förra veckan skrev jag på The Ethics Blog om oväntade fynd. När forskare analyserar biologiska prover från människor för att studera hur arv och miljö samspelar vid sjukdom, kan de råka upptäcka …