etikbloggen.crb.uu.se
Äntligen en bok om publiceringsetik
På sistone har forskningsetiska problem uppmärksammats medialt. På UNT:s debattsida skrev Tobias Otterbring (universitetslärarförbundets doktorandförening) om hur doktorander ofta informeras bristf…