etikbloggen.crb.uu.se
Henrietta Lacks och rätten till betalning
Vävnadsprover från våra kroppar kan användas i forskning och ger ibland upphov till vinstgivande verksamhet. Det kanske mest dramatiska exemplet blev känt genom en bestseller: Den odödliga Henriett…