etikbloggen.crb.uu.se
Genetisk talangjakt
Kommersiella gentester saluförs på nätet med mördande reklam. Jag jämförde testerna med horoskop. Då tänkte jag på gentester av sjukdomsrisk. Vår gästforskare Yusuke Inoue påpekade en annan problem…