etikbloggen.crb.uu.se
Förlängd ansökningstid för Forskare i Hälsoekonomi: 7 januari 2013
Etiska frågor om sjukvård och medicinsk forskning kräver ofta empiriskt underlag, så att resonemangen gäller verkliga förhållanden. Flera av de frågor vi arbetar med vid CRB behöver erfarenhetsunde…