etikbloggen.crb.uu.se
Moralens koppling till omständigheterna (och till oss)
Jag tänker vidare kring ett tema i förra veckans blogginlägg, om könskorrigerande operationer på barn som doktorn har svårt att könsbestämma. Jag beskrev där hur vår moraliska uppfattning om dessa …