etikbloggen.crb.uu.se
Gentester på nätet: som att förvandla astronomi till astrologi?
Förr läste vi vårt öde i stjärnorna. Idag beställer vi gentester på internet. Men hur väl återspeglar dessa tester kunskapsläget i dagens genetik och medicin? Genetiken är på god väg att revolution…