etikbloggen.crb.uu.se
Återlämnande av individuella forskningsresultat – ett fall av principrytteri?
Jag läser Joanna Forsbergs avhandling, Biobank Research: Individual Rights and Public Benefit. Jag beundrar avhandlingen som ett exempel på hur man, enligt min mening, bör närma sig problemställnin…