etikbloggen.crb.uu.se
Att filosofera utan första principer
Eftersom jag filosoferar när jag bloggar, kan jag inte låta bli att blogga om vad det är att filosofera. Jag tror att man i filosofin drivs av en vilja till ordning och reda i sina egna resonemang.…