etikbloggen.crb.uu.se
Nobelpris i medicin med oväntad etisk sprängkraft
Medicinpriset 2012 går till Shinya Yamanaka och Gordon B. Gurdon, som kullkastat antaganden om hur stamceller specialiseras till kroppsceller: till hudceller, tarmceller, nervceller… Länge antog ma…