etikbloggen.crb.uu.se
Inget samtycke för kvalitetsutveckling av vården?
Jag skrev för ett par veckor sedan om forskning för patientens skull. Jag ansåg att vi tenderar att överdramatisera skillnaden mellan data insamlade i vården för att säkerställa god vård – och – in…