etikbloggen.crb.uu.se
Krav på etisk strömlinjeform
Det är lätt att vara efterklok. Frågan är hur ”för-klok”, eller etiskt perfekt, mänsklig aktivitet kan vara. Jag läser remissvar från Statens medicinsk-etiska råd, SMER. Svaren rör regeringens nya …