etikbloggen.crb.uu.se
Vad är filosofi?
Jag fick nyss frågan vad filosofi är. Jag svarade genom att försöka ange det ord som oftast förekommer när man filosoferar. Vad säger en filosof oftast? Jag tror att han eller hon oftast säger ”men…